Tijdens de theorie-opleiding bij Dé Code95 Specialist besteden we aandacht aan onder meer wetgeving, risico’s, gevaarlijke stoffen, brandveiligheid, hulpmiddelen, beschermingsmiddelen en preventie. Bovenal wordt geleerd hoe je veilig en verantwoord te werk kunt gaan. De chauffeur leert bedacht te zijn op gevaren van het verkeer en arbeidsongevallen en het beoordelen van noodsituaties. Al deze kennis zorgt ervoor dat werknemers veiligheid, milieu en gezondheid beheersen tijdens de werkvloer. Dit tonen ze aan met een certificeerbare controlelijst. De opleiding kan eventueel afgesloten met een examen VCA-basis of VCA Vol.

 

Inhoud van de theorie-opleiding

- Arbeidsomstandighedenwetgeving

- Machines en gereedschappen

- Risico’s en preventie

- Hijsen en tillen

- Gevaarlijke stoffen

- Werken op hoogte

- Brand- en explosiegevaar

- Persoonlijke beschermingsmiddelen

- Elektriciteit

 

Waarde nascholing

- 7 uur Code95 theorie

 

SOOB-subsidie

Ben je aangesloten bij het CAO voor Transport en Logistiek Nederland? Dan kom je met deze cursus waarschijnlijk in aanmerking voor een vergoeding via de SOOB-subsidie t.w.v. €100,-.